Back to main page
 

Vạt nến trải lên áo đêm
Viền trăng khép hờ
Bên song thưa ru hời
Ngọn gió đưa
Thở hơi sương mơn man trên phiến lá
Thướt tha

Lòng phố dường như thoát thân
Chìm trong mắt đêm
Vườn khuya như mơ màng Đắm say
Và không gian thì thầm
Ngất ngây

Những ngón tay đan
Tìm vào ái ân
Đánh mất thiên thu
Lạc vào áo đêm

Giòng tóc ngả vương má hồng
Làn hương phấn dại
Đôi vai xinh thon gầy
Choàng áo đêm
Bờ môi rung thanh âm câu tấu khúc
Lã lơi

Đồi núi lặng nghe tiếng đêm
Nguyệt soi dáng ngà
Chợt hơi sương đong đầy vỡ tan
Và quanh đây giọt tình
Rớt rơi

Click to view main page Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Tắt / Mở
nhạc đệm
Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved