Back to main page
 Xiêu ngã - cuối trời con nắng
Rã rời đổ bóng lên chân ngày
Hiu hắt - dáng chiều buông giấc
Nét buồn đong kín đôi mi sầu

Yêu thương như gió mây giữa trời
Ðắn đo nghi ngờ tách rời dù rất gần
Gieo luyến thương cho đời
Người đi cho khuyết tiếng cười
Ngổn ngang bao nỗi xót xa ngỡ ngàng

Em đến - đến từ vô thức
Bước vào cõi nhớ Tôi mơ hồ
Lơ đãng - vẫn còn Em đó
Chối từ chỗ kế bên Tôi ngồi

Em như mây trắng về lững lờ
Vắt ngang khung trời bất cần và hững hờ
Lãng đãng trôi vô tình
Chừng như mây tránh gió ngàn
Mặc Ta cơn gió nhớ mây thẫn thờ

Chừng như Em có nỗi buồn !?!

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved