Back to main page
 

Có một chặng đời
Buồn vô nguyên cớ
thương cánh lá rơi, xót nhánh hoa tàn
Chỉ một mình lặng lẽ, khóc một góc đời
Ta với ta thôi

Có một chặng đời
Chờ nhau vật vã
Ai đứng bên kia, vướng mắc nợ người
Ta bên này rệu rã, trĩu nặng gánh đời
Câu hứa phai phôi

Có một chặng đời
cười trong vụn vỡ
Toang khối tương tư, rách tấm mơ hồ
M ôi tươi lòng rụi úa, Cố gượng đánh lừa
Ta với cuộc vui

Có một chặng đời
Cuồng điên lầm lỡ
Rao bán yêu thương, Đốt cháy linh hồn
Con thiêu thân mù quáng
Nhóm lửa cuộc tình, Ta đốt đời ta

Ôi, những vết chùng của nguời, tim xanh chợt úa
Ôi, những hố rộng cuộc đời, sa chân nghiệt ngã
Những ngõ hẹp lòng người, bao dung cạn rồi
Còn ta ngỡ ngàng, hỏi đời, vết chùng nào vơi?

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved